simple bootstrap web development software

Vi finns sydost om Brunflo 2 mil från Östersund.

Vi använder jämtländska råvaror av högsta kvalitet i största möjliga utsträckning i vår produktion. Vår kunniga personal ger er bästa tänkbara service. Besök oss gärna.

Våra öppettider vardagar mån-fred. 07-16
Telefon: 063-75 20 65

Välkommen!

Vi har egen tillverkning av 8 mm pellets.

Köp pellets hos oss.
2 kr/kg eller pall med 30 säckar á 16 kg för 1.140kr.

Vad är pellets?

Pellets - ett biologiskt bränsle som gör gott i plånboken. Pellet tillverkas oftast av råmaterial från det svenska skogs- och jordbruket, t ex rent spill från såg- och snickeriindustrin, men även papper, kärnor och skal används. Materialet torkas och pressas till stavar; fyllda av energi. Diametern är 6-12 mm och längden 10-30 mm. Våran pellets är 8 mm.

Varför har pellet stavform?

Helautomatisk förbränning förutsätter att bränslet kan doseras exakt, samt att det har enhetligt utseende och bestämt energiinnehåll. Ett bränsle måste också kunna rinna lätt i förråd och matningssystem. Pellet kan gärna förvaras utomhus under tak.

Halva kostnaden.

De svenska olje- och elpriserna är låga, internationellt sett. Du måste därför räkna med att de kommer att stiga kraftigt de närmaste åren. Genom att gå över till pellet kan Du direkt sänka din värmekostnad upp till hälften. Och när el- och oljepriset stiger har Du fortfarande samma låga kostnad.

Ekonomiskt

I förhållande till eldning med olja eller el innebär pelletseldning betydliga besparingar. En investering i pelletsvärme är ofta intjänad efter 3–5 år.. Jämfört med värmepump är investeringen liten och driften närmast helt el-oberoende.

Miljövänligt

Varje m3 olja som ersätts med träpellets innebär en minskning av landets totala koldioxidutsläpp. Vid förbränning av pellets släpps nämligen inte ut mer CO2 än vad som bundits under trädens tillväxt. Det enda bidrag pelletseldning ger av koldioxid till atmosfären är utsläpp i samband med tillverkning/ transport (motsvarar 5-15 % av utvunnen värmeenergi). Utsläppen av övriga skadliga ämnen är dessutom betydligt lägre än för traditionell vedeldning och vid full effekt i nivå med en oljebrännares.

Pannor, brännare och reservdelar

Intresserad av att konvertera till miljövänligare uppvärmning och därmed ekonomiskt fördelaktigt jämfört med olja eller el.  Vi ombesörjer även installation av brännare och pannor. Samt reservdelar till Janfire.

Lötbacken 110
834 97 Brunflo

Telefon: 063-75 20 65